Vstupní stránka - rychlý přehled

Po přihlášení vidí uživatel stránku se stručným přehledem nejdůležitějších informací. Tyto informace nejsou editovatelné - slouží pro rychlý přehled a snadný přístup ke všem informacím.

 

Prostřednictvím tlačítka se symbolem plus v panelu Nepřečtené zprávy a Omluvenky je umožněn uživateli rychlý přístup pro odeslání nové zprávy případně odeslání nové elektronické omluvenky.

 

clip0148

 

Na této stránce je obvykle zobrazeno osm samostatných informačních panelů (informační panel se skrývá, pokud neobsahuje žádné údaje), které zobrazují aktuální informace o prospěchu a docházce dítěte. Na názvy jednotlivých panelů lze kliknout a dostat se tak na detailnější informace. Nyní k jednotlivým panelům podrobněji:

 

Informační panel

Tento panel je viditelný pouze v případě, že Vás aplikace na něco důležitého upozorňuje, netýká se konkrétního dítěte ale může obsahovat důležité infarmace, které by uživatelé měli vědět:

 

clip0039

Panel Kalendář

Tento panel zobrazuje rozvrh žáka na aktuální a následující den a to včetně iformací o zadaném hodnocení (šedá, či zelená ikonka s písmenem H), vložených poznámkách k hodině (Modrá ikonka s písmenem P) a výukových zdrojích (tyrkysová ikonka s písmenem V), a které lze kliknout pro detailnější informace. Po kliknutí na název panelu budeme přesměrováni přímo na stránku Kalendáře, který je podrobněji posán v kapitole Kalendář:

kalendář

Panel Nepřečtené zprávy

Tento panel zobrazuje aktuálně přijaté a dosud nepřečtené zprávy aplikace. Přečíst si je můžeme po kliknutí na název panelu. Podrobnější popis zpráv aplikace nalzenete v kapitole Komunikace.

 

zprávy

Panel Hodnocení

Tento panel zobrazuje nejnovější hodnocení žáka. Detail hodnocení se zobrazí po kliknutí na název panelu. Podrobnější popis hodnocení naleznete v kapitole Hodnocení žáka/studenta.

 

hodnocení

Barevné rozlišení známek značí známku s nejnižší a nejvyšší hodnotou. Tedy známky stupně 1 jsou označeny zeleně, stupeň hodnocení 5 je barevně rozlišen červenou barvou. Ostatní stupně hodnocení jsou standardně černou barvou.

 

Panel Neodevzdané domácí úkoly

Tento panel zobrazuje aktuálně zadané a dosud neodevzdané domácí úkoly žáka. Podívat se na detail zadání, či odevzdat úkoly (v případě žáka, rodiče úkoly odevzdávat nemohou) můžeme po kliknutí na název panelu. Domácí úkoly jsou podrobněji posány v kapitole příručky Domácí úkoly.

úkoly

Panel Docházka - zameškané hodiny

Tento panel zobrazuje aktuální docházku za dnešní den a aktuální týden. Podrobnější údaje o docházkce žáka můžete získat po kliknutí na naázev panelu. Podrobnější popis docházky naleznete v kapitole Kalendářní docházka žáka/studenta.

docházka

Panel Školní akce

Tento panel zobrazuje aktuálně plánované školní akce - tedy akce na které škola plánuje a jichž se konkrétní žák/student bude účastnit. Mohou to být různé exkurze, výlety, návštěvy divadela, ale třeba i odpadlá výuka. Po kliknutí na název panelu budeme přesměrováni na kalendář žáka/studenta, kde se Školní akce zobrazují také.

školní akce

Panel Výchovná opatření, hodnocení chování

Tento panel zobrazuje aktuálně zadaná výchovná opatření ahodnocení chování žáka/studenta.Tedy různí pochvaly, či důtky a návrhy na sníženou známku z chování. Po kliknutí na název panelu se dostaneme na formulář Chování žáka/studenta, který je podrobněji pospán v kapitole Chování žáka/studenta.

 

výchovná opatření