Chování žáka/studenta

Hodnotit chování lze prostřednictvím poznámek, napomenutí, ředitelské důtky, snížené známky z chování, ale i pomocí pochval a zapsaných poznámek v třídní knize. Na tomto formuláři vybereme Období a následně se zobrazí veškeré hodnocení chování žáka/studenta, které mu zadal třídní učitel. Toto hodnocení můžeme podepsat vždy na konci řádku u jednotlivého hodnocení pomocí tlačítka POdepsat. Na výpis se dostaneme přes odkaz Hodnocení - Výpis hodnocení - Chování žáka/studenta:

chování žáka

Po kliknutí na ikonu oko se objeví formulář, který obsahuje veškeré informace k danému hodnocení chování.

poznámka detail