Kalendářní žáka/studenta

Tento výpis zobrazuje docházku žáka/studenta v daném kalendářním období po měsících. Formulář spustíme kliknutím na menu Docházka - Výpis docházky - Kalendářní žáka/studenta:

kalendářní absence

Po zadání období Od a Do pro výpis (standardně celý aktuální měsíc) a stisku tlačítka Zobrazit se objeví následující výpis:

absence žákastudenta měsíční

Z výpisu je zřejmé, že podle počtu měsíců, které spadají do námi zadaného období, se zobrazí odpovídající počet tabulek. U každé z nich je vždy pro konkrétní den v měsíci uvedena suma absencí žáka/studenta ve formátu nevyhodnocená - zeleně; omluvená - modře; neomluvená - červeně a nezapočítávaná - světle modře. Pod tabulkou daného měsíce je znázorněn součet absencí za celý měsíc a na konci stránky součet absencí za zvolené období.