Hodnocení žáka/studenta

Tento výpis zobrazuje hodnocení žáka/studenta ve všech jeho předmětech pro daný školní rok. Formulář spustíme kliknutím na odkaz Hodnocení - Výpis hodnocení - Hodnocení žáka/studenta. Zobrazí se následující výpis:

hodnocení celková tabulkaa

V řádcích tabulky jsou abecedně seřazené předměty a u každého z nich jsou uvedena jednotlivá hodnocení žáka/studenta v daném předmětu. Hodnocení jsou organizována do sloupců podle druhů hodnocení, které má škola nadefinovány. Každý druh hodnocení může mít jinou váhu a různě tak ovlivňovat výsledný průměr. Chceme-li zobrazit váhu daného druhu hodnocení, najedeme myší na záhlaví sloupce s příslušným druhem hodnocení.

U každého druhu hodnocení jsou zobrazeny dílčí průměry (sloupce označené "ø") vzniklé zprůměrováním všech známek daného druhu hodnocení. Na základě výpočtu průměru (záleží, zda má škola nastavený parametr "výpočet průměru z předmětu" na "z jednotlivých známek" nebo na "z průměrů druhů hodnocení") se vypočítává celkový průměr v předmětu, který se zobrazí ve sloupci "Celkový průměr".

V předposledním sloupci nazvaném Čtvrtletní hodnocení je uvedena známka, která žákovi vycházela ve čtvrtletní (při zobrazeném prvním pololetí se jedná o známku za první čtvrtletní, při zobrazeném druhém poloeltí o známku za třetí čtvrtletí). Ve čtvrtletním hodnocení může škola používat i známky "mezi" tedy například 2-3 (mezi 2 a 3), případně 1- (horší jedna) nebo 3+ (lepší trojka) a podobně.

V posledním sloupci označeném "Uz." se nachází výsledná známka navržená v uzávěrce předmětu příslušným učitelem. Pokud je známka navržena, ale učitel ještě známku nepotvrdil, zobrazí se zelenou barvou, je-li navržena a zároveň potvrzena, znázorní se barvou červenou, je-li žák/student v daném předmětu neklasifikován, objeví se místo státní známky písmeno "N". Není-li pro dané období v žádném z předmětů nalezena uzavřená známka, nebude sloupec "Uz." vyplněn vůbec. I zde je podstatné, jakou hodnotu použila škola u parametru "Používat nepotvrzenou uzávěrku" ("Ano" či "Ne").

Jednotlivá hodnocení jsou od sebe oddělena mezerou. Pokud žák/student neobdržel hodnocení (např. byl nemocný a celá třída psala test), pak se místo známky zobrazí znak "-". Pokud chceme vidět podrobnosti o některém ze zobrazených hodnocení, klikneme myší na příslušné hodnocení (známku) a zobrazí se stránka obsahující následující informace:

výpis hodnocení