Domácí úkoly

Domácí úkoly jsou dostupné z menu Výuka - Úkoly - Domácí úkoly. Tento modul slouží pro zobrazení seznamu domácích úkolů žáka a k jejich vypracování. Pro větší přehlednost lze omezit seznam zobrazených domácích úkolů na zvolený předmět prostřednictvím pole „Předmět“ . Můžeme si takto snadno zobrazit např. úkolu zadané v předmětu Český jazyk či Matematika.

Dále máme možnost měnit zobrazení domácích úkolů dle zadaného kritéria v poli "Stav úkolu". Zde máme na výběr z možností zobrazených na obrázku tj. můžeme si nechat zobrazit  "všechny úkoly", "dnes zadané", "dnes k odevzdávání", "zítra k odevzdávání", "tento týden zadaný" a "tento týden k odevzdávání"

 

clip0130

Po vybrání hodnoty „všechny úkoly“ dojde k zobrazení kompletního seznamu přidělených úkolů se zobrazením jejich stavu. Neodevzdané a vrácené domácí úkoly jsou barevně odlišeny červeně.

Příznak pod seznamem úkolů "Zobrazit i splněné/neodevzdané úkoly v termínu" zobrazí kompletní seznam úkolů. Pokud není příznak zaškrtnut (tak jak je tomu vidět na obrázku), odevzdané úkoly nejsou zobrazeny.

 

clip0129

V případě, že je ve sloupci „Odevzdáno“ uvedeno „Neodevzdává se“ jedná se pouze o informaci směrem žákovi, např. že má přinést poplatek na divadlo či nezapomenout pomůcky na pracovní činnosti apod., k úkolu se tedy nevypracovává textová odpověď ani nepřikládá žádná příloha.

Učitel má možnost odevzdaný domácí úkol vrátit s komentářem. V takovém případě se u tohoto úkolu zobrazí ve sloupci "Odezvdáno" hodnota "Vráceno". Na vrácený domácí úkol aplikace upozorňuje červeným označením stejně jako u neodevzdaného úkolu. Kliknutím na detail úkolu je možno zobrazit komentář učitele.

 

clip0131

 

Upozornění: Vypracování a odevzdání úkolu je možno provést pouze ze žákovského účtu. Zákonný zástupce má přístup pouze k seznamu domácích úkolů a k přílohám.