Vypracování domácího úkolu

K tomuto účelu využijeme formulář „Domácí úkoly“ přístupný z menu Výuka – Úkoly – Domácí úkoly. V zobrazeném seznamu úkolů žák/student vstoupí prostřednictvím tlačítka oko na formulář „Odevzdání úkolu

 

odevzdání úkolu