Zadání domácího úkolu

Na záložce „Zadání“ je zobrazen popis zadání úkolu včetně textového zadání, pokud u úkolu bylo učitelem zadáno. Tlačítko „Odevzdat úkol“ slouží k přesunu na záložku „Vypracování“ a vypracování úkolu, aktivní je pouze v žákovském rozhraní. Tlačítkem „Uložit úkol jako rozpracovaný“ má žák/student možnost úkol uložit a později se k němu před odesláním vrátit a jeho vypracování dokončit. I toto tlačítko je na formuláři aktivní pouze v žákovském rozhraní.

Poznámka: záložka „Zadání“ je přístupná i v rodičovském rozhraní pro zobrazení informací o zadaném úkolu. Má tedy pouze informativní charakter, úkol v rodičovském rozhraní nelze Odevzdat.