Vypracování domácího úkolu

Na záložce „Vypracování“ žák/student provede vyplnění textu za účelem odevzdání úkolu.

vypracování úkolu

 

„Kliknutím na tlačítko „Uložit a odevzdat úkol jako hotový“ dojde k odeslání vypracovaného úkolu učiteli.

Takto odevzdaný úkol se pak v seznamu domácích úkolů zobrazí zeleně s termínem odevzdání. Je třeba však mít zaškrtnutý příznak „Zobrazit i splněné /odevzdané úkoly“ umístěný pod seznamem úkolů.

 

přehled domácích úkolů