Přiložení souboru k vypracování úkolu

V případě potřeby přiložit k vypracovanému úlohu přílohu, klikne žák/student na tlačítko „Připojit soubor“ na záložce „Vypracování“. K vložení přílohy využije tlačítko „Procházet“.

úkol s přílohou

 

Do textového pole „Zobrazovaný název linku“ je možno zadat text pod jakým se bude objevovat hypertextový odkaz odkazující na přílohu.