Zobrazení informací o hodnocení z rozvrhu

 

clip0162Pokud v rozvrhu vidíme u některé hodiny záznam o uděleném hodnocení (s celozelenou hvězdičkou) nebo o naplánovaném hodnocení (se zeleně orámovanou hvězdičkou), "ťuknutím" na něj si zobrazíme detail tohoto hodnocení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
clip0163Ten uvádí veškeré informace o tomto hodnocení. Hned nahoře je uvedeno hodnocení samotné, předmět a váha uděleného hodnocení. Níže nalezneme další informace (např. datum udělení hodnocení, období školního roku a jméno učitele, který hodnocení zadal).