Zprávy

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách práci se zprávami v mobilní aplikaci Škola OnLine.