Zobrazení zpráv

 

clip0164Pro vstup do zpráv se nejprve přepneme do rozcestníku. Zde "ťukneme" na ikonu "Zprávy".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
clip0165Zobrazí se přehled zpráv, doručených do našeho účtu a seřazených od nejnovější po nejstarší.

Nyní si můžeme "ťuknutím" na zvolenou zprávu zobrazit její detail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
clip0166Text zprávy si můžeme přečíst a dále:

a) pokud je její součástí příloha, můžeme si ji stáhnout do svého zařízení,

b) na přečtenou zprávu odpovědět,

c) přeposlat tuto zprávu zvolenému adresátovi,

d) tuto zprávu smazat.