Odpověď na doručenou zprávu

 

clip0167Na detailu doručené zprávy zvolíme tlačítko "Odpovědět".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

clip0168Na formuláři pro odpověď na doručenou zprávu vepíšeme do spodního textového pole příslušné informace.

 

Dále v horní části zvolíme, zda odpověď zašleme jako:

a) zprávu v aplikaci (k ní můžeme připojit i anketu),

b) e-mail,

c) obě varianty (zprávu v aplikaci i e-mail).

 

Také lze tlačítkem "Přidat" zvolit dalšího příjemce naší odpovědi na původní zprávu.

Rovněž můžeme ikonou s tužkou upravit znění položky "Předmět".

 

Kompletní zprávu odešleme tlačítkem "Poslat". Zde se v závorce zobrazuje počet příjemců.