Odeslání nové zprávy

 

clip0169Novou zprávu zahájíme na přehledu doručených zpráv pomocí tlačítka "+ Napsat".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
clip0170Následně zvolíme, zda posíláme:

a) zprávu v aplikaci (v tom případě můžeme připojit i anketu),

b) e-mail,

c) kombinaci obou možností (zprávu v aplikaci i e-mail).

 

Volbu adresátů zprávy vyvoláme tlačítkem "+ Přidat příjemce".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
clip0171Na formuláři "Přidat příjemce" máme tři možnosti:

a) vybrat konkrétní jednotlivé příjemce - v tom případě "ťukneme" na osobu, kterou chceme do příjemců zprávy zařadit,

b) zvolit jako příjemce všechny zobrazené uživatele - v tom případě "ťukneme" na tlačítko "Vybrat vše".

 

Nakonec pomocí tlačítka "Přidat" zvolené příjemce potvrdíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
clip0172Po zvolení příjemců vyplníme přes ikonu s tužkou položku "Předmět" a v dolní části vepíšeme celý text zprávy.

 

Jakmile je zpráva kompletně připravena, odešleme ji tlačítkem "Poslat".