Seznamy zpráv

 

clip0173Pokud z rozcestníku vstoupíme do modulu "Zprávy", vidíme přehled doručených zpráv, seřazený od nejnovější po nejstarší zprávu.

Nyní si můžeme "ťuknutím" na tlačítko "Doručené" zobrazit další možnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
clip0174V sekci "Složky" máme k dispozici následující volby seznamů zpráv:

Doručené

Nepřečtené (tj. dosud nepřečtené doručené zprávy)

Odeslané (zprávy odeslané z našeho účtu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
clip0175clip0176Podle zvolené možnosti uvidíme seznam doručených, nepřečtených nebo odeslaných zpráv. Zde si pak můžeme zobrazit detail kterékoliv vybrané zprávy "ťuknutím".