Průběžné hodnocení

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách práci s průběžným hodnocením v mobilní aplikaci Škola OnLine.