Zobrazení informací o hodině z rozvrhu

 

clip0160Pokud v rozvrhu "ťukneme" na konkrétní hodinu, zobrazí se její detail.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
clip0161Ten uvádí veškeré informace o této hodině. V případě, že je do třídní knihy zapsáno i "Probrané učivo", vidíme zde příslušný text.