Rozvrh

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách práci s rozvrhem v mobilní aplikaci Škola OnLine.