Zobrazení rozvrhu

 

Rozvrh aktuálního dne se zobrazí automaticky vždy po přihlášení do aplikace.

 

clip0158Pokud ale pracujeme v aplikaci na jiných formulářích a potřebujeme se do rozvrhu dostat, využijeme postup pro přepnutí do rozcestníku. Zde "ťukneme" na ikonu "Rozvrh".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
clip0159Zobrazí se náš rozvrh pro aktuální den s možností výběru kteréhokoliv jiného dne momentálního týdne na vrchu kalendáře.

Rozvrh jiných týdnů si lze zobrazit listováním v kalendáři nahoře na formuláři "Rozvrh", a to doleva (do minulosti) nebo doprava (do budoucnosti).