Základní škola Zeleneč, okres Praha - východ
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Bartůšková Věra vera.bartuskova@zszelenec.cz
Mgr. Břízová Jitka jitka.brizova@zszelenec.cz
Coufal Petr  
Doležalová Bára bara.dolezalova@zszelenec.cz
Donátová Hana hana.donatova@zszelenec.cz
Dresselová Jana jana.dresselova@zszelenec.cz
Mgr. Duchková Libuše libuse.duchkova@zszelenec.cz
Ing. Finková Lucie lucie.finkova@zszelenec.cz
Mgr. Forkertová Věra vera.forkertova@zszelenec.cz
Mgr. Hejnic Jan jan.hejnic@zszelenec.cz
Horká Petra petra.horka@zszelenec.cz
Mgr. Hrdličková Petra  
Mgr. Chauturová Tereza tereza.chauturova@zszelenec.cz
Ing. Chudková Dana dana.chudkova@zszelenec.cz
Mgr. Jirešová Eliška eliska.jiresova@zszelenec.cz
Mgr. Jírů Jana jana.jiru@zszelenec.cz
Mgr. Johnová Radka radka.johnova@zszelenec.cz
Mgr. Kadeřábková Alena alena.kaderabkova@zszelenec.cz
Mgr. Kafková Jarmila jarmila.kafkova@zszelenec.cz
Mgr. Kánská Veronika veronika.kanska@zszelenec.cz
Kliková Věra vera.klikova@zszelenec.cz
Kořánová Markéta marketa.koranova@zszelenec.cz
Kučerová Kateřina katerina.kucerova@zszelenec.cz
Ing. Laníková Kristýna kristyna.lanikova@zszelenec.cz
Mgr. Listopadová Havlová Martina martina.listopadova@zszelenec.cz
Machatá Marcela marcela.machata@zszelenec.cz
Matoušková Jana jana.matouskova@zszelenec.cz
Mgr. Mikič Maja maja.mikic@zszelenec.cz
Mgr. Myrdaczová Martina281865059martina.myrdaczova@zszelenec.cz
Pařízková Barbara barbara.parizkova@zszelenec.cz
Pešková Kopecká Magda magda.kopecka@zszelenec.cz
Ing. Pongrácová Jana jana.pongracova@zszelenec.cz
Ing. Preclíková Anna anna.preclikova@zszelenec.cz
Ptáčník Jiří281865059jiri.ptacnik@zszelenec.cz
Ing. Raif Ondřej ondrej.raif@zszelenec.cz
Slapničková Jaroslava jaroslava.slapnickova@zszelenec.cz
PhDr. Slončíková Jana jana.klimsova@zszelenec.cz
Sommerová Jana jana.sommerova@zszelenec.cz
Spitzerová Šárka sarka.spitzerova@zszelenec.cz
Mgr. Suchá Nikola nikola.cumpelikova@zszelenec.cz
Mgr. Suchý Aleš ales.suchy@zszelenec.cz
Ing. Suldovská Petra petra.suldovska@zszelenec.cz
Svobodová Michaela michaela.svobodova@zszelenec.cz
Šimonová Barbora barbora.simonova@zszelenec.cz
Šmolíková Monika monika.smolikova@zszelenec.cz
Špelina Tomáš tomas.spelina@zszelenec.cz
DiS. Štěpánová Ivana iva.stepanova@zszelenec.cz
Štrýblová Linda  
Mgr. Tomková Soňa sona.tomkova@zszelenec.cz
Tošovská Hana hana.tosovska@zszelenec.cz
Velíšková Růžena ruzena.veliskova@zszelenec.cz
Mgr. Verflová Hana hana.verflova@zszelenec.cz
Mgr. Veselá Petra petra.vesela@zszelenec.cz
Vorasická Jana jana.vorasicka@zszelenec.cz
Vrbová Marie marie.vrbova@zszelenec.cz
Počet učitelů: 55