Základní škola Zeleneč, okres Praha - východ
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAjpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Francouzský jazykFJpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVKOpovinný 
ZeměpisZpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
MatematikaMpovinný 
FyzikaFpovinný 
InformatikaInpovinný 
Přírodopispovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
ChemieChpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Cvičení z matematikyCvMpovinně volitelný 
Praktická cvičení z EVVOEVVOpovinně volitelný 
Konverzace v anglickém jazyceKAJpovinně volitelný 
Literární seminář LSpovinně volitelný 
Mediální výchovaMVpovinně volitelný 
Příprava na životPNŽpovinně volitelnýpovinně volitelný předmět v 6. a 7. třídách
Sportovní hrySHpovinně volitelný 
Základy společenských vědZSVpovinně volitelný 
Zdravý životní stylZŽSpovinně volitelný 
Dějiny uměníDUpovinně volitelný 
Etická výchovaEVpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Cvičení v českém jazyceCVČJpovinně volitelný 
Počet předmětů: 32