Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Augustinová Miriam augustinova@zsstankov.cz
Bauerová Květa  
Bauerová Marcela  
Bosáková Petra bosakova@zsstankov.cz
Mgr. Brožovská Ivana brozovska@zsstankov.cz
Burská Petra  
Mgr. Čechová Nikola koptova@zsstankov.cz
Černá Pavlína  
Mgr. Čtveráčková Vladislava ctverackova@zsstankov.cz
GusI Gustová Ivana  
Hadačová Tereza  
Mgr. Hettlerová Ivana hettlerova@zsstankov.cz
Mgr. Holečková Iva holeckova@zsstankov.cz
Horáčková Kateřina  
Mgr. Janoušek Josef  
Mgr. Janská Hana janska@zsstankov.cz
Ing. Jindřichová Markéta  
Kacerovská Ivana  
Kaslová Marta  
Kešnerová Veronika  
Mgr. Khas Miloslav khas@zsstankov.cz
Kočandrlová Petra  
Langová Vlastimila  
Mgr. Leitlová Tereza  
Mgr. Leová Thu Ha  
Mgr. Lerchová Karolína  
Lišková Martina  
Mlatečková Linda  
MA. Molton Marta  
Mgr. Nedvědová Jana  
Němcová Veronika  
Mgr. Ondrášiková Jana  
Pavlíková Jungová Andrea pavlikova@zsstankov.cz
Mgr. Pluhařová Jana ACC pluharova@zsstankov.cz
Pravda Matěj  
Procházková Blažena  
Mgr. Raková Lucie  
Mgr. Rendlová Jana  
Rohlová Denisa  
Römanová Petra  
Mgr. Roubalová Marie  
Řezáčová Marcela  
Sequens Filip  
Schenk Ferdinand  
Mgr. Schenková Věnceslava schenkova@zsstankov.cz
Mgr. Suchá Alexandra asucha@zsstankov.cz
Mgr. Suchá Jitka sucha@zsstankov.cz
Šedivá Marie  
Šmejkalová Denisa  
Mgr. Šobr Jaroslav  
Ing. Štenglová Kristýna  
Mgr. Tauberová Božena tauberova@zsstankov.cz
Mgr. Valečka Zdeněk valecka@zsstankov.cz
Mgr. Valečková Zuzana  
Výrutová Marie  
Mgr. Zahálková Jana zahalkova@zsstankov.cz
Zachariášová Iveta zachariasova@zsstankov.cz
Mgr. Zámostná Daniela zamostna@zsstankov.cz
Bc. Žáček Radim  
Žáčková Hana  
Počet učitelů: 60