Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
ICT správa, koordinátorICT  
Člověk a světČaSpovinný 
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
MatematikaMpovinný 
Český jazyk 2Čj2-9povinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
Německý jazyk 2NJ2povinný 
Anglický jazyk 2AJ2povinný 
DějepisDpovinný 
FyzikaFpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
ChemieChpovinný 
InformatikaIpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Přírodopispovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Výchova k občanstvíVKOpovinný 
Český jazyk 2ČJ2povinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
ZeměpisZpovinný 
Počet předmětů: 25