Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace
Rozvrh třídy
Třída: