Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Baudyšová Helena  
Mgr. Cikrytová Petra petra.cikrytova@zskrasnepole.cz
Čečotková Veronika  
Dostálová Zuzana  
Bc. Ferencová Zuzana  
Ferková Sedláčková Iveta  
Mgr. Franecová Vladimíra vladimira.franecova@zskrasnepole.cz
Garbulinská Jana  
Havrlantová Simona  
Mgr. Ing. Herejková Jana jana.herejkova@zskrasnepole.cz
Jendrulková Jaroslava  
Mgr. Jetmarová Kateřina katerina.jetmarova@zskrasnepole.cz
Káňa Jiří  
Mgr. Kočí Hana hana.koci@zskrasnepole.cz
Kolenčiaková Andrea  
Kotalová Kateřina  
Mgr. Lešová Radka radka.lesova@zskrasnepole.cz
Mgr. Mičkal Marek marek.mickal@zskrasnepole.cz
Ozdincová Daniela  
Mgr. Palacká Blanka blanka.palacka@zskrasnepole.cz
Bc. Pelíšková Kateřina katerina.peliskova@zskrasnepole.cz
Plačková Renáta  
Mgr. Ritz Martin  
Sasynová Alexandra DiS.  
Bc. Satolová Barbora DiS.  
Mgr. Skálová Aneta aneta.szturcova@zskrasnepole.cz
Strakoš Tomáš  
Mgr. Střížová Šárka  
Mgr. Šebestík Miroslav miroslav.sebestik@zskrasnepole.cz
Mgr. Tichá Kateřina katerina.ticha@zskrasnepole.cz
Mgr. Tížková Ludmila ludmila.tizkova@zskrasnepole.cz
Mgr. Tkačíková Hana  
Mgr. Václavek Martin zskrasnepole@seznam.cz
Valentová Michaela  
Mgr. Wildmannová Lenka lenka.wildmannova@zskrasnepole.cz
Počet učitelů: 35