Základní škola a Mateřská škola Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
MatematikaMpovinný 
PřírodovědaPŘVpovinný 
InformatikaINpovinný 
DějepisDpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
FyzikaFYpovinný 
ChemieCHpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Člověk a svět práceČSPpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Počet předmětů: 19