Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Pondělí 4.12.2023
 
0
07:00 - 07:45
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
09:55 - 10:40
4
10:50 - 11:35
5
11:45 - 12:30
6
12:40 - 13:25
7
13:30 - 14:15
8
14:20 - 15:05
9
15:10 - 15:55
I.A
Čertí škola - 1.AI.A
Čmolíková M., Rothov...
ČJLI.A
Rothová E.
U.1.A
MI.A
Rothová E.
U.1.A
I.A
Rothová E.
U.1.A
VVI.A
Rothová E.
U.1.A
I.B
Knihovna - 1.BI.B
Chytilová I., Žížkov...
ČJLI.B
Chytilová I.
U.1.B
MI.B
Chytilová I.
U.1.B
II.B
ČJLII.B
Vaníčková V.
U.2.B
ČJLII.B
Sýkorová S., Vaníčková V.
U.2.B
MII.B
Vaníčková V.
U.2.B
ČJLII.B
Vaníčková V.
U.2.B
III.A
 plavecký výcvik 3.AIII.A
Čekanová B., Matoušk...
ČJLIII.A
Matoušková K.
U.3.A
TVZIII.A
Matoušková K.
Tv1
TVZIII.A
Matoušková K.
Tv3
IV.B
VLIV.B
Borková J.
U.4.B
V.B
V.B
Švihovcová J.
U.5.B
VI.A
AJVI.A (Aj1)
Labáková K.
U.6.A
VI.B
AJVI.B (AJ2)
Dragounová T.
U.6.B
VII.A
MVII.A
Tomášková M.
Ch
DVII.A
Červíková L.
U.9.B
VII.C
FVII.C
Drapák M.
U.7.C
VII.D
PsVII.D (Ps)
Zeithaml T.
VIII.A
INFVIII.A (ČM2)
Salcman J.
INF.V.
MVIII.A
Labáková K.
U.8.A
VIII.C
SH nVIII.C (Dívky), IX.C (Dívky)
Dědič D.
Tv1
IX.A
MIX.A
Černá S.
U.9.A
TVIX.A (Chlapci), IX.B (Chlapci)
Drapák M.
Tv1
IX.B
AJIX.B (AJ1)
Šmídová L.
U.9.B
TVIX.A (Chlapci), IX.B (Chlapci)
Drapák M.
Tv1
IX.C
SH nVIII.C (Dívky), IX.C (Dívky)
Dědič D.
Tv1
MIX.C
Svobodová J.
U.9.C
IX.D
Úřad práce - 9.DIX.D
Honzík R., Králiková...