Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
AJ NepovinnýAJNnepovinný 
Sportovní hrySHnepovinný 
Sborový zpěvSZnepovinný 
Anglický jazyk konverzaceAjkpovinný 
Humanitní seminářHs  
Přírodovědný seminářPs  
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Ruský jazykRJpovinný 
MatematikaMpovinný 
InformatikaINFpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Přírodovědapovinný 
VlastivědaVLpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVOpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Přírodopispovinný 
ZeměpisZpovinný 
Cvičení z matematikyCvMnepovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Sportovní hrySH nnepovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Sborový zpěvSZ1nepovinný 
Tělesná výchova a zdravíTVZpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Rodinná výchovaRvpovinný 
Sborový zpěvSZ2nepovinný 
Pracovní činnostipovinný 
LogopedieLogonepovinný 
Počet předmětů: 33