Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
Změny v rozvrhu tříd
Změny v rozvrhu tříd - Středa 6.12.2023
 
0
07:10 - 07:55
1
08:00 - 08:45
2
08:55 - 09:40
3
10:00 - 10:45
4
11:00 - 11:45
5
11:55 - 12:40
6
12:50 - 13:35
7
13:40 - 14:25
8
14:30 - 15:15
9
15:25 - 16:10
10
16:15 - 17:00
11
17:05 - 17:50
12
17:55 - 18:40
13
18:45 - 19:30
3.C - PER
ČJ3.C - PER
Hakr Hrdličková J.
III.C-PER
TV-plav3.C - PER
Hakr Hrdličková J.
BAZÉN
TV-plav3.C - PER
Hakr Hrdličková J.
BAZÉN
M3.C - PER
Hakr Hrdličková J.
III.C-PER
ČJ3.C - PER
Hakr Hrdličková J.
III.C-PER
4.C - PER
AJ4.C - PER (Aj4-A), 4.C - PER (Aj4-B)
Kadlecová K.
IV.C-PER
ČJ4.C - PER
Baladová M.
IV.C-PER
M4.C - PER
Baladová M.
IV.C-PER
4.C - PER
Baladová M.
IV.C-PER
VL4.C - PER
Koukalová Z.
IV.C-PER
4.D - PER
ŠDo4.D - PER (ŠDP-4.D)
Kafková A.
Jíd-PER
5.C - PER
AJ5.C - PER (Aj5-A), 5.C - PER (M5-B)
Hartlová K.
V.C-PER
M5.C - PER (Aj5-B), 5.C - PER (M5-A)
Hartlová K.
V.C-PER
6.A
AJ6.A (AJ - KRY)
Krylová L., Platt K.
F
TV6.A (TV 6AC - chlapci, KAI), 6.C (TV 6AC - chlapci, KAI)
Přikrylová E.
H1
6.B
TV6.B (TV - chlapci, VOD), 6.B (TV - dívky, LÍS)
Vodička M.
TV-V
6.C
AJ6.C (AJ - LÍS), 6.C (AJ - PŘI)
Přikrylová E.
8.A/ŠD-5
TV6.A (TV 6AC - chlapci, KAI), 6.C (TV 6AC - chlapci, KAI)
Přikrylová E.
H1
7.A
SH7.A (VP2 - SH LÍS), 7.B (VP2 - SH LÍS), 7.C (VP2 - SH LÍS)
Chlubnová L.
H1
7.B
SH7.A (VP2 - SH LÍS), 7.B (VP2 - SH LÍS), 7.C (VP2 - SH LÍS)
Chlubnová L.
H1
AJ7.B (AJ - Kry), 7.B (AJ- Lís)
Krylová L.
8.A/ŠD-5
7.C
SH7.A (VP2 - SH LÍS), 7.B (VP2 - SH LÍS), 7.C (VP2 - SH LÍS)
Chlubnová L.
H1
TV7.C (TV hoši - KAI)
Vodička M.
H1
8.A
Basketbal8.A (seminář), 9.A (...
Kaifer J.
8.A (PČ - KAI), 8.A (PČ - KUČ)
Kučírková J.
POČ1
AJ8.A (AJ1-LÍS), 8.A (AJ2 - KRY)
Krylová L.
AJ
8.C
8.C (PČ - KAI), 8.C (PČ - KUČ)
Kučírková J.
ŠD-3
9.A
Basketbal8.A (seminář), 9.A (...
Kaifer J.
9.B
Basketbal8.A (seminář), 9.A (...
Kaifer J.
Přípravná třída - PER
ŠDP-5PTPřípravná třída - PER (ŠDP-5)
Hympánová L.
PT-PER