Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Dramatická výchova a herectvíDVHpovinně volitelný 
Seminář z českého jazykaSČJpovinně volitelný 
Cvičení z matematikyCv Mpovinně volitelný 
Chemická praktikaCHPpovinně volitelný 
Pracovní činnostiPČ-APpovinný 
ŠDP-A-sloučené do 16.00 ŠDP-A  
ŠDP-B-sloučené do 16.00ŠDP-B  
ŠDg 15:00ŠDg  
ŠDa 11:30ŠDa  
ŠDb 12:30ŠDb  
Zeměpisný seminářZSpovinně volitelný 
ŠDP-A sloučené ŠD II.+ IV. do 16.30 hŠDP-A-16.30 h  
ŠDP-B sloučené ŠD I.+ III. do 16.30 hŠDP-B-16.30 h  
ŠD-večerní-od 16.30 -17.30 hŠD-v  
ŠD - DŠD-D  
ŠDc 14:30ŠDc  
ŠDd 15:30ŠDd  
ŠDe 15:40ŠDe  
ŠD večerkaŠD-V-od 16.30 h  
ŠDP-ranní - 08.00 - 09.00 hŠDP-r-B  
ŠDP-ranní - 07.00 - 08.00 hŠDP-r-A  
Cvičení z českého jazykaCv ČJpovinně volitelný 
Individuální pedagogická intervenceIPI  
ŠDf 16:30ŠDf   
Literární seminářLSpovinně volitelný 
Ekologický seminářEKOpovinně volitelný 
Fyzikální seminářFYSpovinně volitelný 
Matematicko-fyzikální seminářMaFySpovinně volitelný 
ŠDP-A sloučené ŠD I.+ IV. do 16.30 hŠDP-A-16.30 h  
ŠDP-B sloučené ŠD I.+ II. do 16.30 hŠDP-B-16.30 h  
Rozvoj kooperace a komunikaceRKKpovinně volitelný 
Sportovní hry - frisbeeSH - Fpovinně volitelný 
Komunikační a mediální výchovaKMVpovinně volitelný 
Sportovní hry 1SH 1povinně volitelný 
Sportovní hry 2SH 2povinně volitelný 
AngličtinaANGpovinně volitelný 
ŠDP-A sloučené ŠD III.+ IV. do 16.30 hŠDP-A-16.30 h  
ŠDP-B sloučené ŠD I.+ II. do 16.30 hŠDP-B-16.30 h  
Cvičení z německého jazykacv. z NJpovinně volitelný 
Konverzace v německém jazyceKNJpovinně volitelný 
Sportovní hry - florbalSH - Fpovinně volitelný 
1/2 AjŠDP-7.45-8.45 hnepovinný 
ŠD-PER - I.CŠDP-1-Cnepovinný 
ŠD-PER - I.DŠDP-1-Dnepovinný 
PT-oŠDP-PT1c  
PT-oŠDP-PT1d  
PTŠDP-PT  
MatematikaM1  
MatematikaM2  
Pracovní činnosti - informatikaPČ - infpovinný 
ŠD-PER-II.CŠDP-2-Cnepovinný 
ŠD-PER-II.DŠDP-2-Dnepovinný 
ŠD-PER-PTŠDP-5PT  
Školní družina do 16.30 hŠDP-do 16.30 h  
ŠD do 16.30 hŠDP1-16.30 h  
ŠD do 16.30 hŠDP-2 do 16.30 h  
ŠD do 16.30ŠDP-3 do 16.30 h  
ŠDP do 16.30 hŠDp-4-do 16.30 h  
ŠDP4-16.30 hŠDP-4 do 16.30 h  
ŠDP3 do 16.30 hŠDP-3 do 16.30 h  
ŠDP1.C do 16.30 hŠDP-1.C do 16.30 h  
ŠDP1 do 16.30 hŠDP-1 do 16.30 h  
ŠD-PER - II.CŠDP-2.D do 15.00 h  
ŠD 2.C do 16.30 hŠDP-2.C do 16.30 h  
ŠD 2.C do 16.30 hŠDP-2.C do 16.30 h  
ŠD-4 do 16.30 hŠDP-4 do 16.30 h  
Ranní ŠDŠDP-r-6.45 - 7.45 hnepovinný 
Český jazyk - 3. ročníkČJ3  
Český jazyk - 4. ročníkČJ4  
Vlastivěda - 4. ročníkVL4  
Francouzský jazykFJpovinně volitelný 
Cvičení z francouzského jazykacv. z FJpovinně volitelný 
Cvičení z anglického jazykacv. z AJpovinně volitelný 
Francouzský jazykFRpovinně volitelný 
Informační a komunikační technologieICT  
Ranní družinaRD-6.45-7.45 hnepovinný 
ŠD-PER-III.DŠDP-3.D do 15.00 hnepovinný 
ŠD-PER-III.CŚDP-3.Cnepovinný 
ŠD-PER-III.CŠDP-3.Cnepovinný 
ŠD-PER-III.DŠDP-3.Dnepovinný 
Moderní dějinyMDpovinně volitelný 
Anglický jazyk plusAJppovinně volitelný 
Španělský jazykŠJpovinný 
Dějepisný seminářDSpovinně volitelný 
ŠD-PER-IV.DŠDP-4.D  
ŠD-PER-IV.CŠDP-4.C  
ŠD přípravná třída do 15.05 hŠDP-5-do 15.05  
Školní družina 3 do 16.35 hŠDP-3-do 16.35 h  
Školní družina do 15.30 hŠDP-4-do 15.30 h  
Český jazykČJpovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Český jazyk/matematikaČ/Mpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Ruský jazykRJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
PrvoukaPRVpovinný 
VlastivědaVLpovinný 
DějepisDpovinný 
PřírodovědaPŘVpovinný 
Občanská výchovaOVpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Matematický seminářMSpovinně volitelný 
Seminář z matematiky a fyzikySMFpovinně volitelný 
Společenskovědní seminářSVSpovinně volitelný 
InformatikaINF-vpovinně volitelný 
Přírodovědný seminářPSpovinně volitelný 
Toulky historiíTOHpovinně volitelný 
Biologicko-chemická praktikaBI-CHpovinně volitelný 
FlorbalFLpovinně volitelný 
Sportovní hrySHpovinně volitelný 
Seminář z výtvarné výchovySVVpovinně volitelný 
Dovednosti předcházející čtení a psaníDPČPpovinný 
Individuální práce s žáky v průběhu volné hry dětí a pobytu venkuIPpovinný 
Literární a jazyková výchovaLJVpovinný 
Matematické představyMPpovinný 
Rozvoj poznáníRPpovinný 
Tělovýchovné činnostiTVČpovinný 
Výtvarné činnostipovinný 
Anglický jazykNAJnepovinný 
Konverzace v anglickém jazyceKAJpovinně volitelný 
Rodinná výchovaRVpovinný 
Třídnická hodinaTH  
Tv-plaváníTV-plav  
ŠD- ranníŠD-r  
 ŠD+11:30ŠD+  
ŠD obědŠDo  
ŠDŠD  
ŠD -16:30ŠD*  
ŠD -večerkaŠD-v  
ŠD-ved. vychŠD-Ř  
ŠD PER -1ŠDP-1  
ŠD PER-2ŠDP-2  
ŠD PER-3ŠDP-3  
ŠD PER-4ŠDP-4  
Počet předmětů: 145