Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1
Přihláška k zápisu
V současné době se není možné k zápisu registrovat. Registrovat se bylo možné do 04.04.2022 00:00. Pro další informace kontaktujte školu.