Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Český jazykČJpovinný 
MatematikaM oldpovinný 
DějepisDpovinný 
ZeměpisZpovinný 
FyzikaFypovinný 
ChemieCHpovinný 
Přírodopispovinný 
Hudební výchovaHvpovinný 
Výtvarná výchovaVvpovinný 
Výchova k občanstvíVkopovinný 
Anglický jazykA1povinný 
Výchova ke zdravíVkzpovinný 
Člověk a svět práceČsppovinný 
Tělesná výchovaTvhpovinný 
Tělesná výchovaTvdpovinný 
Anglický jazykA2povinný 
Tělesná výchovaTvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
PřírodovědaPřípovinný 
PrvoukaPrvpovinný 
Francouzský jazykF2povinný 
Německý jazykN1povinný 
Německý jazykN2povinný 
MatematikaMpovinný 
Informační a komunikační technologieIKTpovinný 
Francouzský jazykF1povinný 
Německý jazykNJpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Počet předmětů: 28