Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Mgr. Alferi Radek radek.alferi@branajazyku.cz
Balaštík Adam adam.balastik@branajazyku.cz
Mgr. Beuzon Benoit benoit.beuzon@branajazyku.cz
Mgr. Borůvková Jana jana.boruvkova@branajazyku.cz
Černá Dana  
Mgr. Čižinská Alena alena.cizinska@branajazyku.cz
Bc. Dáňa Karel  
Mgr. Dejmková Hana hana.dejmkova@branajazyku.cz
Dlouhá  
Drahorádová Lenka  
Mgr. Dvořáková Diana diana.dvorakova@branajazyku.cz
Mgr. Elner Roman roman.elner@branajazyku.cz
Fenclová Magdalena magdalena.fenclova@branajazyku.cz
Mgr. Fričová Martina martina.fricova@branajazyku.cz
Mgr. Fürbachová Libuše libuse.furbachova@branajazyku.cz
Mgr. Gabrielová Šárka  
Haas Roman DiS. roman.haas@branajazyku.cz
PaedDr. Hanková Jaroslava jaroslava.hankova@branajazyku.cz
Hesová Jana jana.hesova@branajazyku.cz
Mgr. Hlávka Roman roman.hlavka@branajazyku.cz
Mgr. Holá Zuzana  
Holub Svitlana  
Mgr. Houška Jedličková Veronika veronika.jedlickova@branajazyku.cz
MgA. Jain Nitish  
Bc. Jenikovská Dana danajenik@seznam.cz
Ježil Dan  
Mgr. Jiránková Hana hana.jirankova@branajazyku.cz
Mgr. Kašpaříková Magdaléna magdalena.kasparikova@branajazyku.cz
Mgr. Kirova Lucie DiS. lucie.kirova@branajazyku.cz
Mgr. Kobrle Lukáš  
Mgr. Kočová Martina martina.kocova@branajazyku.cz
PhDr. Kopřivová Markéta  
Mgr. Kramešová Helena  
Mgr. Krčmář Jan jan.krcmar@branajazyku.cz
Krejčí Gigon Danielle Christine  
Bc. Kroupová Lucie lucie.kroupova@branajazyku.cz
MgA. Křivská Barbora barbora.krivska@branajazyku.cz
Kuzzmann Robert  
Limburská Ivana  
Mgr. Limburská Ivana ivana.limburska@branajazyku.cz
Mgr. Lukášová Eva eva.lukasova@branajazyku.cz
Mgr. Macháčková Jana Ph.D. jana.machackova@branajazyku.cz
Manova Hall Gwendoline gwendoline.manova@branajazyku.cz
Mgr. Máslo Jaroslav  
Mgr. Nechanická Renata renata.nechanicka@branajazyku.cz
PhDr. Novotná Hana hana.novotna@branajazyku.cz
Bc. Novotný Vojtěch vojtech.novotny@branajazyku.cz
Mgr. Obermaierová Eva eva.obermaierova@branajazyku.cz
Odehnalová Denisa denisa.odehnalova@branajazyku.cz
Oravcová Renata  
Oswaldová Anna  
Pacáková Monika  
Mgr. Pancířová Marie marie.pancirova@branajazyku.cz
Mgr. Papula Jiří jiri.papula@branajazyku.cz
Peters Richard richard.peters@branajazyku.cz
Petráňová Ivana Prom.ped. ivana.kolouchova@branajazyku.cz
Pettey Martina  
Pettey Martina  
Mgr. Pokorná Monika monika.pokorna@branajazyku.cz
Rechnerová Maria  
Reusch Katharina  
Mgr. Ročková Petra petra.rockova@branajazyku.cz
Mgr. Rožďalovská Eliška  
Mgr. Rudhardtová Lenka lenka.rudhardtova@branajazyku.cz
Mgr. Sekan Tomáš tomas.sekan@branajazyku.cz
Sviták Petr petr.svitak@branajazyku.cz
RNDr. Svobodová Jana jana.svobodova@branajazyku.cz
Šafaříková Veronika  
Mgr. Šafránková Markéta marketa.safrankova@branajazyku.cz
Mgr. Šunda Petr petr.sunda@branajazyku.cz
Mgr. Tatíčková Daniela daniela.tatickova@branajazyku.cz
Tlustý Petr Prom. ped. petr.tlusty@branajazyku.cz
Mgr. Uhlíková Jitka jitka.uhlikova@branajazyku.cz
Vanka Luboš  
Vinařová Štěpánka  
PhDr. Vojtová Hana hana.vojtova@branajazyku.cz
Vučková Mária  
Mgr. Wegnerová Dagmar dagmar.wegnerova@branajazyku.cz
Mgr. Wittlichová Jorga jorga.wittlichova@branajazyku.cz
Wolfová Eva eva.wolfova@branajazyku.cz
Bc. Yilmaz Monika  
Počet učitelů: 81