Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Uhelný trh 4, 110 00 Praha 1