Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Babarík Martin  
Mgr. Bilská Jana j.bilska@zsjicinska.cz
Mgr. Biskupová Katarína k.biskupova@zsjicinska.cz
Mgr. Bohumínská Petra p.bohuminska@zsjicinska.cz
Mgr. Brinda René r.brinda@zsjicinska.cz
Mgr. Brodíková Lucie l.brodikova@zsjicinska.cz
Mgr. Brožová Martina m.brozova@zsjicinska.cz
Mgr. Cágová Dana d.cagova@zsjicinska.cz
Mgr. Činčalová Jana j.cincalova@zsjicinska.cz
Bc. Dresler Alexandr a.dresler@zsjicinska.cz
Mgr. Drtil Ján  
Mgr. Eliáš Radek r.elias@zsjicinska.cz
Mgr. Eliášová Michaela m.eliasova@zsjicinska.cz
Mgr. Fabiánková Eva e.fabiankova@zsjicinska.cz
Filipová Lenka l.filipova@zsjicinska.cz
Filipová Zdenka  
Mgr. Grohmannová Daniela d.grohmannova@zsjicinska.cz
Mgr. Holubová Marcela m.holubova@zsjicinska.cz
Mgr. Hýžová Vlasta v.hyzova@zsjicinska.cz
Ing. Liška Zdeněk556722485z.liska@zsjicinska.cz
Mgr. Lišková Dana d.liskova@zsjicinska.cz
Mgr. Machetanz Zbyněk z.machetanz@zsjicinska.cz
Machetanzová Alžběta a.machetanzova@zsjicinska.cz
Mgr. Matulová Hana h.matulova@zsjicinska.cz
Mgr. Matúšová Alena  
Mgr. Mendeová Michaela m.mendeova@zsjicinska.cz
PhDr. Monsportová Marie  
Moravčíková Eva e.moravcikova@zsjicinska.cz
Mgr. Ondrová Radka r.ondrova@zsjicinska.cz
Mgr. Piskořová Jitka j.piskorova@zsjicinska.cz
Raschová Lucie  
Mgr. Rečková Eva e.reckova@zsjicinska.cz
Mgr. Reichertová Miriam m.reichertova@zsjicinska.cz
Mgr. Rejmanová Lada l.rejmanova@zsjicinska.cz
Mgr. Slámová Jana j.slamova@zsjicinska.cz
Solianyk Anna  
Spiliotopulu Markéta  
Bc. Strejčková Vlasta v.strejckova@zsjicinska.cz
Mgr. Šumberová Marcela m.sumberova@zsjicinska.cz
Vojkůvková Barbora b.vojkuvkova@zsjicinska.cz
Zelenková Pavlína p.zelenkova@zsjicinska.cz
Mgr. Zweersová Eva e.zweersova@zsjicinska.cz
Počet učitelů: 42