Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
DomácnostDompovinně volitelný 
PrvoukaPrvpovinný 
VlastivědaVlpovinný 
PřírodovědaPřvpovinný 
Speciální pedagogická péčeSPP  
Další činnostipovinný 
Jazyková výchovaJVpovinný 
GrafomotorikaG  
Rozvíjení poznáníRPpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Matematické představyMP  
Pedagogická podpora českého jazykaPPČJpovinný 
NáboženstvíNábnepovinný 
Český jazyk a literaturaČJLpovinný 
Anglický jazykAJpovinný 
Německý jazykNJpovinný 
DějepisDpovinný 
Výchova k občanstvíVKOpovinný 
Osobnostně sociální výchovaOSVpovinný 
ZeměpisZpovinný 
MatematikaMpovinný 
Přírodopispovinný 
Člověk a zdravíČaZpovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
FyzikaFpovinný 
ChemieCHpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Člověk a svět práceČSPpovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
InformatikaInfpovinný 
Cvičení z matematikyCMpovinně volitelný 
Pěvecký kroužekPK  
Školní kapelaŠK  
Počet předmětů: 34