Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Argmannová Hana ArgmannovaH@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Bartušková Nikola BartuskovaN@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Bažantová Hana BazantovaH@zivnostenska-sokolov.cz
Čedíková Jitka CedikovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Černý Stanislav733626249cernys@zivnostenska-sokolov.cz
Dusíková Jana DusikovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Bc. Dvorská Ivana DvorskaI@zivnostenska-sokolov.cz
Fialová Martina  
Mgr. Friedrichová Lada FriedrichovaL@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Gondíková Jana Bc. GondikovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Grafnetter Antonín GrafnetterA@zivnostenska-sokolov.cz
Hakl Martin+420775751168HaklM@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Havlenová Iva HavlenovaI@zivnostenska-sokolov.cz
Horváth Marian HorvathM1@zivnostenska-sokolov.cz
Hynek Miroslav HynekM@zivnostenska-sokolov.cz
Jakubíková Soňa JakubikovaS@zivnostenska-sokolov.cz
Jánošíková Alena Janosikova@zivnostenska-sokolov.cz
Jánošíková Alena Janosikova@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Jarošová Alexandra JarosovaA@zivnostenska-sokolov.cz
Jirsa Daniel JirsaD@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Klímová Angelika KlimovaA@zivnostenska-sokolov.cz
Kosová Michaela KosovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Košteková Andrea KostekovaA@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Kožínová Jana KozinovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Králová Gábina KralovaG@zivnostenska-sokolov.cz
Bc. Kubátová Dana KubatovaD@zivnostenska-sokolov.cz
Kučerová Stanislava KucerovaS@zivnostenska-sokolov.cz
Kutlák Martin KutlakM@zivnostenska-sokolov.cz
Lochnerová Lenka LochnerovaL@zivnostenska-sokolov.cz
Bc. Louda Milan775700833louda@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Macůrková Jana MacurkovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Malá Monika MalaM@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Medunová Ilona MedunovaI@zivnostenska-sokolov.cz
Míčová Zdeňka Micova1@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Michalčáková Vladislava MichalcakovaV@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Michtová Kamila MichtovaK@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Nosková Zita NoskovaZ@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Oravcová Jana OravcovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Pavlíková Věra PavlikovaV@zivnostenska-sokolov.cz
Pecháčková Marcela PechackovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Pešlová Jana PeslovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Petrovičová Terezie PetrovicovaT@zivnostenska-sokolov.cz
Princová Daniela PrincovaD@zivnostenska-sokolov.cz
Procházková Ladislava ProchazkovaL@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Provázková Jana ProvazkovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Přindišová Martina PrindisovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Sandnerová Marcela SandnerovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Sekalová Alena sekalova@zivnostenska-sokolov.cz
Sládek Radomír SladekR@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Slavíková Marcela SlavikovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Stehlíková Zdena StehlikovaZ@zivnostenska-sokolov.cz
Straka Milan  
Mgr. Šporek Zdeněk SporekZ@zivnostenska-sokolov.cz
Šťastná Věra StastnaV@zivnostenska-sokolov.cz
Štefaniková Milena stefanikova@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Štojdlová Julie StojdlovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Taušnerová Hana TausnerovaH@zivnostenska-sokolov.cz
Tomanová Hana TomanovaH@zivnostenska-sokolov.cz
Truhanová Anna  
Ungerová Miluše UngerovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Vaďurová Dagmar vadurova@zivnostenska-sokolov.cz
Vachulková Tereza VachulkovaT@zivnostenska-sokolov.cz
Ing. Váňová Dana VanovaD@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Vebrová Monika VebrovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Vecelová Václava VecelovaV@zivnostenska-sokolov.cz
Vlček Aleš VlcekA@zivnostenska-sokolov.cz
Vlková Zuzana SrbovaZ@zivnostenska-sokolov.cz
Mgr. Volfová Jana VolfovaJ@zivnostenska-sokolov.cz
Walterová Marie WalterovaM@zivnostenska-sokolov.cz
Počet učitelů: 69