Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
Úvodní stránka
  • Naše základní škola pracuje podle vzdělávacího programu Tvořivé učení.

  • Jsme  školou, která věnuje systematickou péči dětem s vývojovými poruchami učení.

  • Každoročně pořádáme vánoční trhy a každé dva roky jarní trhy a školní akademii.

  • Od první třídy vyučujeme anglický jazyk.

  • Ve škole je zaveden pitný režim ( čaj je k dispozici denně ve všech budovách školy).

  • V hlavní budově a ve sportovní hale jsou zavedeny nápojové automaty.