Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Admin kocovakamila@3zskolin.cz
Mgr. Bohatá Eva bohataeva@3zskolin.cz
Braunová Tereza braunovatereza@3zskolin.cz
Brožová Hana  
Brzoňová Alena brzonovaalena@3zskolin.cz
Mgr. Budka Oldřich budkaoldrich@3zskolin.cz
Mgr. Buldrová Gabriela buldrovagabriela@3zskolin.cz
Černá Lenka cernalenka@3zskolin.cz
Bc. Černý Jan  
Mgr. Čiháková Šárka cihakovasarka@3zskolin.cz
Ešnerová Julie  
Mgr. Fantová Ilona fantovailona@3zskolin.cz
Flesar Luboš flesarlubos@3zskolin.cz
Fördösová Veronika fordosovaveronika@3zskolin.cz
Formánková Eva formankovaeva@3zskolin.cz
Mgr. Hněvsová Naděžda hnevsovanadezda@3zskolin.cz
Mgr. Holanová Andrea holanovaandrea@3zskolin.cz
Mgr. Hůlová Dita hulovadita@3zskolin.cz
Mgr. Jelínková Dana jelinkovadana@3zskolin.cz
Mgr. Ješetová Marta+420321720808jesetovamarta@3zskolin.cz
Mgr. Jirovská Martina+420321720808jirovskamartina@3zskolin.cz
Mgr. Jobbágy Marie+420321720808jobbagymarie@3zskolin.cz
Mgr. Kaurová Irena+420321720808kaurovairena@3zskolin.cz
Mgr. Keltner Oldřich keltneroldrich@3zskolin.cz
Ing. Kočová Kamila+420321720808kocovakamila@3zskolin.cz
Mgr. Koděrová Kateřina+420321720808koderovakaterina@3zskolin.cz
Končelová Zlata koncelovazlata@3zskolin.cz
Kráčmarová Anna kracmarovaanna@3zskolin.cz
Krajbychová Jaroslava krajbychovajaroslava@3zskolin.cz
Mgr. Krčmářová Markéta krcmarovamarketa@3zskolin.cz
Mgr. Kunášková Marcela kunaskovamarcela@3zskolin.cz
Loumanová Ivana loumanovaivana@3zskolin.cz
Mgr. Martínková Martina321720808martinkovamartina@3zskolin.cz
Ing. Mazuchová Eva mazuchovaeva@3zskolin.cz
Mgr. Morávek Antonín  
Mgr. Najmanová Jana najmanovajana@3zskolin.cz
Bc. Novotná Eva novotnaeva@3zskolin.cz
Ing. Novotná Květoslava novotnakvetoslava@3zskolin.cz
Ing., Mgr. Novotná Monika novotnamonika@3zskolin.cz
Mgr. Novotná Štěpánka novotnastepanka@3zskolin.cz
Paličková Lucie palickovalucie@3zskolin.cz
Mgr. Ing. Pištorová Zuzana pistorovazuzana@3zskolin.cz
Mgr. Plecháček Václav plechacekvaclav@3zskolin.cz
Mgr. Podhrázská Romana podhrazskaromana@3zskolin.cz
Mgr. Prášková Eva praskovaeva@3zskolin.cz
Mgr. Pražáková Hana prazakovahana@3zskolin.cz
Mgr. Pýchová Martina pychovamartina@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva rejmonovaeva@3zskolin.cz
PaeDr., Mgr. Řezníčková Milada  
Mgr. Sýkorová Jolana sykorovajolana@3zskolin.cz
Mgr. Šetinová Martina setinovamartina@3zskolin.cz
Mgr. Štědrá Radmila stedraradmila@3zskolin.cz
Mgr. Trnkalová Martina trnkalovamartina@3zskolin.cz
Mgr. Vašatová Lenka vasatovalenka@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar vidlakovadagmar@3zskolin.cz
Vobořilová Martina voborilovamartina@3zskolin.cz
webinář3zs  
Mgr. Wenigová Lada wenigovalada@3zskolin.cz
Mgr. Zadáková Ivana zadakovaivana@3zskolin.cz
Mgr. Zalabáková Simona zalabakovasimona@3zskolin.cz
Zavřilová Stanislava zavrilovastanislava@3zskolin.cz
Zichová Kateřina  
Počet učitelů: 62