Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
Vyučující
Seznam vyučujících
Jméno TelefonŠkolní e-mail
Ing. Administrátor321720808kamila.kocova@3zskolin.cz
Andresová Barbora barbora.andresova@3zskolin.cz
Mgr. Bohatá Eva eva.bohata@3zskolin.cz
Braunová Tereza tereza.braunova@3zskolin.cz
Brožová Hana hana.brozova@3zskolin.cz
Brzoňová Alena alena.brzonova@3zskolin.cz
Mgr. Budka Oldřich oldrich.budka@3zskolin.cz
Mgr. Buldrová Gabriela gabriela.buldrova@3zskolin.cz
Černá Lenka lenka.cerna@3zskolin.cz
Mgr. Čiháková Šárka sarka.cihakova@3zskolin.cz
Dudek Zdeněk zdenek.dudek@3zskolin.cz
Dvořáková Alena alena.dvorakova@3zskolin.cz
Ešnerová Julie julie.esnerova@3zskolin.cz
Mgr. Fantová Ilona ilona.fantova@3zskolin.cz
Bc. Fialová Jana jana.fialova@3zskolin.cz
Mgr. Flesar Luboš lubos.flesar@3zskolin.cz
Fördösová Veronika veronika.fordosova@3zskolin.cz
Formánková Eva eva.formankova@3zskolin.cz
Hladíková Radka radka.hladikova@3zskolin.cz
Bc. Horná Lucie lucie.horna@3zskolin.cz
Mgr. Hůlová Dita dita.hulova@3zskolin.cz
Mgr. Chleborádová Andrea andrea.holanova@3zskolin.cz
Mgr. Ješetová Marta+420321720808marta.jesetova@3zskolin.cz
Mgr. Jirovská Martina+420321720808martina.jirovska@3zskolin.cz
Mgr. Jobbágy Marie+420321720808marie.jobbagy@3zskolin.cz
Mgr. Keltner Oldřich oldrich.keltner@3zskolin.cz
Ing. Kočová Kamila+420321720808kamila.kocova@3zskolin.cz
Mgr. Koděrová Kateřina+420321720808katerina.koderova@3zskolin.cz
Krajbychová Jaroslava jaroslava.krajbychova@3zskolin.cz
Mgr. et Mgr. Krčmářová Markéta marketa.krcmarova@3zskolin.cz
Mgr. Kremlová Káňová Lenka lenka.kremlova@3zskolin.cz
Mgr. Kunášková Marcela marcela.kunaskova@3zskolin.cz
Kunová Zdeňka zdenka.kunova@3zskolin.cz
Kuzmenko Nataliia naliia.kuzmenko@3zskolin.cz
Kvapilová Michaela michaela.kvapilova@3zskolin.cz
Loumanová Ivana ivana.loumanova@3zskolin.cz
Marko Ivanna ivanna.marko@3zskolin.cz
Mgr. Martínková Martina321720808martina.martinkova@3zskolin.cz
Ing. Mazuchová Eva eva.mazuchova@3zskolin.cz
Mgr. Najmanová Jana jana.najmanova@3zskolin.cz
Ing. Novotná Květoslava kvetoslava.novotna@3zskolin.cz
Ing. Mgr. Novotná Monika monika.novotna@3zskolin.cz
Mgr. Novotná Štěpánka stepanka.novotna@3zskolin.cz
Mgr. Paličková Lucie lucie.palickova@3zskolin.cz
Mgr. Ing. Pištorová Zuzana zuzana.pistorova@3zskolin.cz
Mgr. Plecháček Václav vaclav.plechacek@3zskolin.cz
Mgr. Poláková Petra petra.polakova@3zskolin.cz
Bc. Prášková Eva eva.praskova@3zskolin.cz
Mgr. Pražáková Hana hana.prazakova@3zskolin.cz
Mgr. Pýchová Martina martina.pychova@3zskolin.cz
Pýtrová Tereza tereza.pytrova@3zskolin.cz
Rambousková Světlana svetlana.rambouskova@3zskolin.cz
Mgr. Rejmonová Eva eva.rejmonova@3zskolin.cz
Řeháková Markéta marketa.rehakova@3zskolin.cz
Shvets Ivanna ivanna.shvets@3zskolin.cz
Slejšková Radka radka.slejskova@3zskolin.cz
Mgr. Strachová Lucie lucie.strachova@3zskolin.cz
Mgr. Sýkorová Jolana jolana.sykorova@3zskolin.cz
Mgr. Šefčíková Michaela michaela.sefcikova@3zskolin.cz
Mgr. Štědrá Radmila radmila.stedra@3zskolin.cz
Tarabas Olha  
Mgr. Trnkalová Martina martina.trnkalova@3zskolin.cz
Trnková Petra petra.trnkova@3zskolin.cz
Mgr. Vašatová Lenka lenka.vasatova@3zskolin.cz
Mgr. Vidláková Růžičková Dagmar dagmar.vidlakova@3zskolin.cz
Vobořilová Martina martina.voborilova@3zskolin.cz
Mgr. Vojtíšková Monika321720808monika.vojtiskova@3zskolin.cz
Wagner Jana jana.wagner@3zskolin.cz
Mgr. Wenigová Lada lada.wenigova@3zskolin.cz
Mgr. Zadáková Ivana ivana.zadakova@3zskolin.cz
Mgr. Zalabáková Simona simona.zalabakova@3zskolin.cz
Zatřepálková Soňa sona.zatrepalkova@3zskolin.cz
Počet učitelů: 72