Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633
Předměty
Vyučované předměty v aktuálním období
NázevZkratkaDruh předmětuPopis
Předmět speciálně - pedagogické péčePSPP  
PřírodovědaPřvpovinnýpřírodověda
Anglický jazykANJpovinnýAngličtina
Pedagogická intervencePI pedagogická intervence
PlaváníPL  
DějepisDEJpovinnýNauka o historii
Český jazyk a literaturaČJpovinný 
MatematikaMATpovinný 
Německý jazykNJpovinně volitelný 
Ruský jazykRJpovinně volitelný 
DějepisDEpovinný 
ZeměpisZepovinný 
ChemieChepovinný 
Výchova ke zdravíVKZpovinný 
Výchova k občanstvíVKOpovinný 
InformatikaINFpovinný 
Hudební výchovaHVpovinný 
Výtvarná výchovaVVpovinný 
Pracovní činnostipovinný 
Tělesná výchovaTVpovinný 
Přírodopispovinný 
FyzikaFYpovinný 
PrvoukaPRVpovinný 
Přírodovědapovinný 
VlastivědaVlpovinný 
Počet předmětů: 25