Zadávání Vysvědčení

Na formuláži Zadávání vysvědčení lze zadávat hodnocení po otevření konkrétní třídy každému žákovi na jeho kartě případně hromadně prostřednictvím hromadného zadávání známek.

Pomocí rolovacích seznamů v horní části formuláře můžeme měnit parametry filtru (pololetí, třídu i jméno žáka). Pomocí navigačních šipek lze procházet jednotlivé záznamy (žáky) ve třídě.

Na kartě se zobrazují data, která jsou vázána na konkrétního žáka (třída, ročník, číslo v třídním výkazu, jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo).

 

 

clip1815

 

Popis zobrazovaných údajů na formuláři Zadávání vysvědčení

Zobrazovaný údaj

Popis údaje

Název školy

Generuje se z formuláře Správa aplikace - Nastavení - Vlastnosti organizace. Případnou opravu názvu organizace provedeme tedy na formuláři Vlastnosti organizace.

IZO

generuje se rovněž z údajů zadaných na formuláři Vlastnosti organizace. Případnou opravu názvu organizace provedeme tedy na formuláři Vlastnosti organizace.

Třída

Editace názvu třídu je možno provést na Správa aplikace - Číselníky - Třídy (tlačítko s tužkou vedle názvu třídy)

Ročník

změnu lze provést na Správa aplikace - Číselníky - Třídy ve sloupci Ročník (údaj je editovatelný dvojitým kliknutím v poli ročník)

Číslo v třídním výkazu

změnu lze provést na Správa aplikace - Číselníky - Třídy ve sloupci ČVTV

Školní rok

zobrazuje se aktuálně platné období. Změnu období provedeme přepnutím v pravém horním rohu aplikace

Datum narození

údaj je možno evidovat na kartě žáka ve Školní matrice, záložka Osobní údaje (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti)

Rodné číslo

údaj je možno evidovat na kartě žáka ve Školní matrice (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti)

Místo narození

údaj je možno evidovat na kartě žáka ve Školní matrice, záložka Osobní údaje (Evidence osob - Školní matrika - Žáci/studenti)

Známky za I. a II. pololetí z povinných/nepovinných předmětů

Generují se na základě provedené uzávěrky žáka/studenta. Úpravu předmětů tisklých na vysvědčení lze provést pomocí tlačítka Upravit předměty na vysvědčení. V případě chybějícího hodnocení pravděpodobně nebylo zadáno hodnocení na uzávěrce učitele.

Neomluvená a omluvená absence

Generuje se z hodnot na formuláři Uzávěrka třídního učitele.

 

Celkové hodnocení

Údaj se generuje z formuláře Uzávěrka třídnoho učitele.

Pochvaly a jiná ocenění

Generování pochvaly na vysvědčení je podmíněno zadáním pochvaly na formuláři Výchovná opatření a hodnocení chování a zároveň nastavením pochval na Uzávěrce třídního učitele.

Počet let splněné povinné školní docházky

Údaj se generuje z karty žáky a záložky Probíhající vzdělávání

Vzdělávání se uskutečnilo podle školního vzdělávacího programu

Údaj se generuje z karty žáka, záložky Probíhající vzdělávání. Tuto položku lze nastavit u žáků i hromadně prostřednictvím funkce Hromadné nastavení položek.

V (obci)

Údaj se generuje z formuláře Vlastanosti organizace, pole Obec "v..":

 

Popis tlačítek na formuláři Zadávání vysvědčení

Tlačítko

Popis funčnosti

Předměty vyučované ve třídě

Zobrazí formulář pro nastavení předmětů vyučovaných ve třídě.

Slovní hodnocení

Zobrazí se formulář pro zadání slovního hodnocení.

Výchovná opatření

Zobrazí formulář Výchovná opatření a hodnocení chování pro zadání výchovných opatření.

Opravné zkoušky

Zobrazí formulář Opravné a komisionální zkoušky.

Hromadné zadávání známek

Zobrazí formulář pro hromadné zadání hodnocení.

Hrom. nast.

Zobrazí formulář pro nastavení hromadného data nastavení na vysvědčení

Vyplnit pochvaly

Zobrazí formulář Výchovná opatření a hodnocení chování

Uložit

Uloží změny na formuláři.

Tisk vysvědčení

Zobrazí formulář pro nastavení parametrů tisku a následné generování vysvědčení

Evidenční znaky

Zobrazí formulář Evidence ročníkových vysvědčení (možnost evidovat datum vydání vysvědčení a sériové číslo vysvědčení)

Zpět

Návrat na formulář Zadávání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení pro výběr třídy