Udělené souhlasy

Tento formulář slouží k filtrování udělených souhlasů oprávněným uživatelům (ve výchozím nastavení je přístup na formulář přidělen administrátorům systému, ředitelům a zástupcům ředitele.). Přístup k formuláři Udělené souhlasy je z menu Ostatní moduly - GDPR.

UPOZORNĚNÍ: U souhlasu, který byl již udělen Zákonným zástupcem/žákem/Zaměstnancem má daný uživatel možnost změny stavu např. již jednou udělený souhlas změnit na nesouhlas. Změna tohoto stavu se pak projeví v tabulce níže. U stavu souhlasu je pak evidován datum a čas, kdy ke změně stavu u konkrétního souhlasu došlo.

 

clip2064

 

Popis údajů na formuláři

 

Zobrazovaný údaj

Popis údaje

Interní název souhlasu

Umožňuje vyhledat a zobrazit souhlasy dle zadaného klíčového slova. Např. při zadání slova "fotografie" se omezí výběr pouze na souhlasy v jejich názvu je obsaženo slovo fotografie.

Osobní údaj

Umožňuje vyhledat a zobrazit souhlasy dle zadaného klíčového slova osobního údaje. Např. při zadání slova "rodné číslo" se omezí výběr pouze na souhlasy s osobním údajem rodné číslo.

Účel zpracování

Umožňuje vyhledat a zobrazit souhlasy dle zadaného klíčového slova obsaženém v účelu zpracování. Např. při zadání slova "web" se omezí výběr pouze na souhlasy evidované za účelem zveřejnění údajů na webových stránkách školy.

Uživatel

Umožňuje provést omezení výběru osoby v závislosti na zaškrtnutém příznaku "žáci/studenti" (ve výběrovém seznamu se zobrazí pouze žáci), Zákonní zástupci (ve výběrovém seznamu se zobrazí pouze zákonní zástupci a Zaměstnanci (ve výběrovém seznamu se zobrazí pouze zaměstnanci školy).

POZNÁMKA: V tabulce "Vybrané osobní údaje" se ve sloupci Uživatel zobrazuje jméno a příjmení uživatele i za předpokladu, že byl přidělen např. na žáka bez založeného uživatelského účtu.

Souhlas

Umožňuje omezi výběr udělených souhlasů dle jeho stavu "Udělen" (souhlas byl udělen tj. uživatel souhlasí se zpracováním či zveřejněním osobního údaje), "Neudělen" (souhlas nebyl udělen tj. uživatel nesouhlasí se zpracováním či zveřejněním osobního údaje) a "Nezadán" (souhlas byl uživateli přidělen, uživatel jej četl, ale dosud neprovedl udělení ani zamítnutí souhlasu).

Stavy jsou rozlišeny barevně a to tak, že červeně jsou zobrazeny souhlasy neudělené a nezadané a zeleně souhlasy udělené.

Pouze k datu

Zobrazí udělené souhlasy k aktuálnímu datu nebo k datu zadaného z kalendáře. Pokud požadujeme z historických důvodů zobrazit i souhlasy, které nespadají do aktuálního období nebo jsou již neplatné, zrušíme zaškrtnutí příznaku "Pouze k datu"

 

 

Popis tlačítek na formuláři

Název tlačítka

Funkčnost

clip2051

Otevře soubor MS Excel s vyexportovanými položkami

clip2052

Umožní vygenerovat tiskový výstup za předpokladu, že je pro tento formulář dostupná tisková sestava