Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Na tomto formuláři se zobrazují přihlášenému uživateli (administrátorovi aplikace, učiteli apod.) pouze jeho souhlasy.

Na obrázku níže je znázorněno zobrazení přidělených souhlasů učiteli.

 

Na zobrazení záznamů má vliv zaškrnutí příznaku:

- všechny (zobrazí všechny souhlasy bez ohledu na jeho stav a platnost)

- pouze nově přidělené bez vyjádření (zobrazí pouze nově přidělené souhlasy, bez potvrzení souhlasu či odmínutí souhlasu  

- pouze aktuálně platné (zobrazí pouze platné souhlasy, které spadají do aktuálně platného období)

 

clip2060

Po kliknutí na tlačítko clip2062 umítěné vedle Popisu souhlasu se zobrazí detailní informace o přiděleném souhlasu s možností jeho potvrzení či zamítnutí.

clip2063

 

Popis tlačítek na formuláři Souhlasy se zpracováním osobních údajů

Název tlačítka

Popis funkčnosti

Souhlasím se zpracováním všech osobních údajů v souhlasu

Provede hromadné odsouhlasení všech osobních údajů v rámci přiděleného souhlasu

Uložit souhlas se zpracováním osobních údajů a zpět

Uloží provedené změny (po zaškrnutí ANO/NE u jednotlivých osobních údajů v rámci přiděleného souhlasu)

Zavřít bez uložení

Zavře formulář bez uložení změn a vrátí na úvodní obrazovku formuláře Souhlasy se zpracováním osobních údajů se seznamem přidělených souhlasů

clip2050

Otevře nové okno aplikace, ve kterém je možno označit požadované položky pro export do Excelu

clip2051

Otevře soubor MS Excel s vyexportovanými položkami

clip2052

Umožní vygenerovat tiskový výstup za předpokladu, že je pro tento formulář dostupná tisková sestava