Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE

Tento formulář je určen k rychlému objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE od společnosti GTS ALIVE s.r.o., která je oficiálním vydavatelem mezinárodních studentských identifikačních průkazů ISIC a mezinárodních učitelských průkazů ITIC pro Českou republiku.

První část zpracování objednávky probíhá v menu Výstupy - Export dat – Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE:

clip0669

V prvním kroku je nutné zvolit druh průkazu: ISIC (pro žáky a studenty SŠ, VOŠ a VŠ), ISIC Scholar (pro žáky ZŠ), ITIC (pro učitele), ALIVE pro studenty nebo ALIVE pro zaměstnance školy - na základě zvoleného druhu průkazu se v dalším kroku nabídnou k výběru buď žáci, nebo učitelé (zaměstnanci školy). Pokud potřebujeme více druhů průkazů, je nutné provést více objednávek.

Po nastavení druhu průkazů stiskneme tlačítko „Další“:

clip0670

Následně máme možnost omezit výběr ještě na konkrétní třídu (pokud jsme zvolili některý ze studentských průkazů). Pomocí zaškrtávacích políček pak označíme konkrétní osoby, kterým chceme kartu objednat:

 

clip0671

 

Také je možné kliknout na slovo „Vybrat“ v záhlaví sloupce se zaškrtávacími políčky, čímž označíme všechny zobrazené osoby.

Poté opět klikneme na tlačítko „Další“ a dostaneme se na přehledovou tabulku:

clip0672

Zde buď zjistíme nedostatek ve výběru osob pro objednání karet, který můžeme odstranit pomocí tlačítka „Opravit výběr osob“, nebo prostřednictvím tlačítka „Další“ výběr potvrdíme a postoupíme na závěrečnou stránku objednávky. Na ní je třeba zadat přihlašovací údaje do systému NCDB společnosti GTS ALIVE s.r.o. Tyto údaje získáme při zapojení do projektu (podrobné informace najdeme na stránkách https://skoly.isicskolam.cz/isic/jak-se-zapojit/):

clip0673

Pokud máme u žáků ve školní matrice zaevidovány fotografie, vyexportují se také. Pokud fotografie u žáků neevidujeme, je potřeba je dodat k objednávce ve webovém rozhraní společnosti GTS ALIVE s.r.o.

Poté přistoupíme na tento odkaz: https://ncdb.aliveplatform.com/login.jsf. Zde je potřeba se přihlásit pomocí přihlašovací údaje do systému NCDB společnosti GTS ALIVE s.r.o.

 

clip0674

 

Po zadání přihlašovacích údajů si v menu vlevo vyhledáme možnost Objednávky a pod ní Seznam objednávek. Dostaneme se na soupis objednávek, kde si najdeme námi zadanou objednávku a klikneme na ni:

clip0675

 

Zde se nám zobrazí přehledná stránka se seznamem importovaných osob, kde můžeme dále upravovat údaje, např. doplnit fotografie:

 

clip0676

Po zkontrolování, případně upravení všech údajů odešleme objednávku ke zpracování tlačítkem „Odeslat objednávku“, které naleznete na stránce vlevo nahoře.