Objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE

Tento formulář je určen pro generování souborů učených k objednání průkazů ISIC, ITIC a ALIVE na stánkách společnosti GTS ALIVE s.r.o., která je oficiálním vydavatelem mezinárodních studentských identifikačních průkazů ISIC a mezinárodních učitelských průkazů ITIC pro Českou republiku.

Generování souboru probíhá v menu Výstupy - Export dat - Objednání ISIC, ITIC a ALIVE průkazů:

ADMINI~1_img350

V prvním kroku je nutné nastavit několik parametrů, které jsou společné pro všechny osoby, které vybíráme do exportu. Pokud potřebujeme zadat různé parametry, je nutné provést více exportů.

Musíme tedy zvolit druh průkazu: ISIC (pro žáky a studenty SŠ, VOŠ a VŠ), ISIC Scholar (pro žáky ZŠ), ITIC (pro učitele), ALIVE pro studenty nebo ALIVE pro zaměstnance školy - na základě zvoleného druhu průkazu se v dalším kroku nabídnou k výběru buď žáci, nebo učitelé (zaměstnanci školy).

Dále je nutné zadat druh požadavku, tedy zda si přejeme vydat novou kartu, revalidační známku, duplikát nebo zda chceme zrušit kartu, vrátit licenci, či revalidační známku.

Nakonec je potřeba nastavit požadovanou platnost karty, tedy datum od kdy bude karta platit a zvolit Osobní ID - zde ve většině případů doporučujeme nastavit "Identifikátor osoby ve Škole OnLine" - takto vytvořená karta bude spolupracovat i s docházkovým systémem, pokud jej na škole používáme.

Po nastavení těchto údajů stiskneme tlačítko Další:

ADMINI~1_img351

V tomto kroku máme možnost omezit výběr ještě na konkrétní třídu (pokud jsme zvolili některý ze studentských průkazů) a poté pomocí zaškrtávacích políček označíme konkrétní osoby, kterým chceme kartu/známku vystavit/zrušit. Také je možné kliknout na slovo "Vybrat" v záhlaví sloupce se zaškrtávacími políčky, čímž označíme všechny zobrazené osoby.

Poté opět klikneme na tlačítko Další a získáme následující obrazovku:

ADMINI~1_img352

 

Pokud máme u žáků ve školní matrice zaevidovány fotografie, vyexportují se také a to do samostatného souboru. Pokud fotografie u žáků neevidujeme, je potřeba je dodat k objednávce ve webovém rozhraní společnosti GTS ALIVE s.r.o. a zde se nám zobrazí pouze jeden soubor ke stažení.

Na zobrazený odkaz (nebo odkazy) klikneme pravým tlačítkem myši, a uložíme si soubor (soubory) k sobě do počítače.

Poté přistoupíme na tento odkaz: https://ncdb.alive.cz. Zde je potřeba se přihlásit pomocí údajů, které získáme při zapojení do projektu (podrobné informace najdeme na stránkách http://www.isicskolam.cz/isic/jak-se-zapojit/).

Po zadání přihlašovacích údajů postačí kliknout na zelené tlačítko Nová objednávka (vlevo nahoře) a poté ze zobrazené nabídky vybrat možnost Nahrát objednávku ze souboru XLS:

ADMINI~1_img353

 

Zde pomocí tlačítek +Vybrat nahrajeme soubor s údaji a případně i soubor s fotografiemi. Celou akcí dokončíme stisknutím tlačítka Importovat, poté se nám zobrazí přehledná stránka se seznamem importovaných osob, kde můžeme dále upravovat údaje:

ADMINI~1_img354

 

Po zkontrolování, případně upravení všech údajů odešleme objednávku ke zpracování tlačítkem Odeslat objednávku, které naleznete na stránce vlevo nahoře.