Změna období

V případě, že nás zajímá hodnocení, docházka apod. v jiném školním roce než ve stávajícím, využijeme možnosti přepínat se mezi jednotlivými školními roky. Přes menu Správa aplikace - Nastavení - Změna období se dostaneme na formulář sloužící k přepínání školních roků:

Změna období

Vybereme požadovaný školní rok a stiskneme tlačítko Nastavit. Tím se přepneme do vybraného školního roku.

Změna období je také možné po kliknutí název období v pravém horním rohu apliakce, podrobněji popsáno v kapitole Změna školního roku.

 

Poznámka: Změna období je platná vždy pouze pro aktuální přihlášení, jakmile se z aplikace odhlásíme a znovu přihlásíme, budeme opět v aktuálním školním roce.