Změna hesla

Přes odkaz Správa aplikace - Nastavení - Změna hesla se dostaneme na formulář, pomocí něhož lze změnit naše heslo do aplikace:

změna hesla

Pro změnu hesla je nutné zadat nejdříve původní heslo, následně pak dvakrát napsat heslo nové a nakonec jej potvrdit tlačítkem Uložit.