Nastavení

Modul Nastavení obsahuje formuláře, které umožňují měnit vypisování formulářů v aplikaci Škola OnLine, dále změnit si heslo nebo přepnout do jiného školního roku.