Zaslání nové omluvenky

 

Tento krok může úspěšně dokončit pouze zákonný zástupce, případně zletilý žák/student.

 

clip0193Psaní nové omluvenky zahájíme na přehledu omluvenek pomocí tlačítka "+ Nová".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
clip0194Následně nastavíme:

a) na jaké období omluvenka platí,

b) důvod absence,

c) další informace (tato položka není povinná).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
clip0195Doba platnosti omluvenky má tři základní stavy, které vyvoláme "ťuknutím" na šipku u položky "Jiné období":

dnes,

zítra,

jiné období.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
clip0196Jestliže omlouváme absenci nejen za dnešek či zítřek, zvolíme třetí variantu. V tom případě v následujícím poli "ťukneme" na datum nebo na vyučovací hodinu vlevo, pokud chceme nastavit datum a hodinu začátku platnosti omluvenky, případně na datum nebo na vyučovací hodinu vpravo, když chceme nastavit datum a hodinu konce platnosti omluvenky. Nastavenou hodnotu potvrdíme tlačítkem "Vybrat".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
clip0197Chceme-li omluvenku zadat na celé dny, přemístíme posuvník u položky "Celodenní" doprava.

Vyplníme i "Důvod absence" a v případě potřeby "Další informace". Zde můžeme uvést přes ikonu s tužkou jakýkoliv text, jenž potřebujeme třídní učitelce nebo učiteli v souvislosti s omluvenkou sdělit.

Jakmile je vše kompletní, potvrdíme údaje tlačítkem "Odeslat omluvenku".

Upozornění: Tento krok může udělat pouze zákonný zástupce, případně zletilý žák/student.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
clip0198Omluvenka se zobrazí podle data platnosti v seznamu. Černá tečka u ní značí, že dosud nebyla třídní učitelkou nebo učitelem vyhodnocena, zelené zaškrtnutí nás informuje o tom, že omluvenka byla přijata a hodiny absence z ní vyplývající omluveny.