Úprava zaslané omluvenky

 

Tento krok může udělat pouze zákonný zástupce, případně zletilý žák/student.

 

clip0198Jestliže jsme zaslali omluvenku a potřebujeme ji upravit, máme možnost to udělat v případě, že dosud nebyla třídní učitelkou či učitelem zpracována. Tj. když u ní vidíme černou tečku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
clip0199V tom případě na omluvenku "ťukneme" a poté na detailu omluvenky použijeme tlačítko "Upravit".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

clip0200Omluvenku upravíme a odešleme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
clip0201Ta se pak v seznamu zobrazí se změněnými údaji.