Omluvenky

 
Tato sekce popisuje v jednotlivých podkapitolách práci s elektronickými omluvenkami v mobilní aplikaci Škola OnLine.